STICHTING LIMULUNGA

Wat we doen

Wat we doen

Stichting Limulunga steunt de LIMULUNGA PRESCHOOL, een peuter/kleuterschool voor kinderen tot en met 8 jaar in Mongu. Mongu is gelegen in de Western Province van Zambia, één van de armste gebieden van de wereld. Op de preschool zitten kansarme en veelal weeskinderen uit de omgevende sloppenwijk Limulunga.

In het verleden is onderzoek gedaan in dit gebied en één van de belangrijke aanbevelingen was het ondersteunen van onderwijs.

 

Stichting Limulunga is in februari 2009 op particulier initiatief opgericht om geld in te zamelen voor schoolmaterialen, speelgoed, stromend water, elektriciteit en een maaltijd voor de kinderen.

De stichting heeft de school meerdere malen bezocht, het laatste bezoek was in maart 2016.

 

De grootste vraag vanuit school was om te starten met een voedselprogramma.De kinderen hebben soms dagen nauwelijks te eten, komen futloos op school aan en dit gaat uiteraard ten koste van het concentratievermogen.

Stichting Limulunga is 1 juni 2016 gestart met een voedselprogramma, waardoor de kinderen nu iedere dag een maaltijd op school krijgen.

 

De lijnen tussen de stichting en school zijn kort. Er is wekelijks contact met promise, de manager van school.

De pastoor van de community en goede vriendin Monde Mubita monitoren namens de stichting. Monde brengt 2 keer per maand een bezoek aan de school. Kijkt of alles goed loopt, de kinderen hun maaltijd krijgen en brengt ons vervolgens verslag uit.

Uit wekelijks contact met school, de pastoor en Monde, blijkt het voedselprogramma op alle vlakken een groot succes.

Wij hopen dan ook dat de school door kan gaan met het voedselprogramma. Hiervoor is geld nodig!

 

Uw steun betekent voor hen een wereld van verschil.

Doet u ook mee?

 

Voor al 5 euro per maand kan 1 kind een maand lang elke dag een maaltijd op school krijgen. 

 

U kunt een donatie doen op:

rekening NL80 INGB 0004770398

tnv Stichting Limulunga, Haarlem

ovv donatie Limulunga Preschool

  

De stichting zorgt ervoor dat het geld volledig, zonder overhead, ten goede komt aan de Limulunga Preschool

 

 

 

 

Anbi erkenning

 

Stichting Limulunga heeft een ANBI erkenning

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Met een ANBI erkenning zijn er verschillende belastingvoordelen.

Hierdoor zijn donaties in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar.

 

Adres:

Stichting Limulunga

Van Ogtropweg 16

1949 BA Wijk aan Zee.

 

KvK Amsterdam registratienr 34329022

 

 

 

 

anbi.jpg

Wie we zijn

Jaap Venniker en Ankie van Dalen hebben eind 2008 een reis door Zuidelijk Afrika gemaakt. Daarbij bezochten zij onder andere Zambia om Monde Mubita, een Zambiaanse vriendin van Astrid Kodde, te bezoeken. Via Monde leerden zij Grace en John Muyangana kennen.

 

Grace en John hadden een zogenaamde preschool, een school voor kansarme kinderen in Mongu in het westen van Zambia. Preschool Limulunga. Monde is een nicht van Grace en deed hand- en spandiensten voor de school.

 

Geïnspireerd door de positieve inzet van Grace, John en Monde voor de kansarme kinderen in Mongu, ontstond  al snel stichting Limulunga. Omdat de Zambiaanse overheid prescholen niet financiert zijn zij afhankelijk van particuliere financiële steun. De stichting besloot te helpen om de preschool overeind te houden met financiële steun.

 

Inmiddels heeft Jaap de stichting samen met Martine Veenman. Zij heeft de taken overgenomen van Ankie.

Astrid Kodde heeft enkele jaren als tropenarts in West Zambia (Kalabo)gewerkt, door haar ervaringen en deskundigheid is zij de aangewezen persoon om adviseur van de Stichting te zijn.

 

De school is meerdere keren bezocht door de Stichting.

Het laatste bezoek brachten Jaap en Martine in maart 2016. 

Jaap heeft in oktober 2018 de school bezocht met zijn twee kinderen van toen 13 en 16 jaar. In de zomer van 2022 heeft Jaap de school bezocht en gezien dat het voedselproggramma een succes is ! er zitten nu rond 70 leerlingen op de school. 

 

Martine Veenman (1977), woont in Haarlem en heeft meerdere keren Afrika bezocht. Haar eerste bezoek aan Zambia was voor de stichting. Zij was direct geraakt door de inzet van de vrijwilligers op de preschool die zich 100% inzetten voor de kinderen. Zij heeft 13 jaar in de gezondheidszorg gewerkt.

Martine is samen met Jaap voorzitter van de stichting.

Jaap Venniker (1967), woont in Haarlem en is ondernemer. Hij is verschillende keren in Zambia geweest, o.a. toen Astrid daar werkte. Tijdens zijn bezoeken trok hij intensief op met de Zambiaanse collega's en kennissen die Astrid in Kalabo had. Hierdoor heeft hij zich een goed beeld kunnen vormen van het leven in de Western Province en voelt hij zich erg betrokken daarbij. Jaap is samen met Martine voorzitter van de stichting.

 

  

Astrid Kodde (1970) werkte van 2001 tot 2003 als tropenarts in Kalabo, nog iets ten westen van Mongu. Door daar te wonen en te werken leerde zij het leven en de gebruiken in de arme Western Province van Zambia goed kennen. Na terugkomst in Nederland deed zij een Master Medische Antropologie en de opleiding tot huisarts. Nu werkt zij als huisarts.

Astrid is adviseur van de Stichting.